SINUPRET POR GTT SOL 100ML

SINUPRET perorální GTT SOL 100ML

Sinupret, perorální kapky, roztok, je vodně-alkoholový extrakt rostlinných drog, který zvyšuje tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenů. Obsahuje 5 rostlinných extraktů, které pomáhají při léčbě rýmy, nachlazení, chronického i akutního zánětu dutin.

- Hořec žlutý
- Prvosenka jarní
- Šťovík kyselý
- Sporýš lékařský
- Bez černý

Skolilo vás nachlazení, máte rýmu, ucpaný nos, zánět dutin? Spolehněte se na léčivý přípravek Sinupret kapky s protizánětlivými účinky, který zčásti působí i proti virovým a bakteriálním infekcím.
Přírodní lék Sinupret, perorální kapky, roztok je vhodné začít užívat co nejdříve, tedy už při prvních příznacích virové infekce. Je určený pro děti od 2 let, dospívající a dospělé.

- Podpoří zvýšenou tvorbu čerstvého tekutého hlenu, který s sebou přináší obranné látky, které jsou potřeba k potírání virů.
- Rozpouští hustý hlen.
- Uleví od tlaku a bolesti hlavy při nachlazení.
- Uvolní nos i nosní dutiny.
- Osvědčil se jako podpůrný prostředek při léčbě antibiotiky.

Přípravek je vhodný pro děti od 2 let.

Balení obsahuje 100 ml.

Dávkování a způsob užití

Děti od 2 do 5 let užívají 15 kapek 3x denně.
Děti od 6 do 11 let užívají 25 kapek 3x denně.
Děti od 12 let a dospělí užívají 50 kapek 3x denně.

Přípravek nemá být užíván déle než 7 - 14 dnů.

Děti mohou užívat přípravek s ovocnou šťávou či čajem.

Složení

100 g roztoku obsahuje Herbarum extractum pro Sinupret 29,0 g ex (Gentianae radice 0,2 g, Primulae flore 0,6 g, Rumicis herba 0,6 g, Sambuci flore 0,6 g, Verbenae herba 0,6 g).

Pomocnými látkami jsou ethanol 60% (V/V) (součást herbarum extractum pro Sinupret) a čištěná voda.
1 ml obsahuje 0,15 g alkoholu.

Kontraindikace

Sinupret, perorální kapky, roztok je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě.

Pacienti s chronickými záněty vedlejších dutin nosních a dýchacích cest mohou tento přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Neužívejte Sinupret, jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, květ bezu černého, šťovíkovou nať, sporýšovou nať nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Poraďte se se svým lékařem, jestliže u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní, zhoršují se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy, otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.

Sinupret není určen dětem mladším 2 let.

Léčivý přípravek. Pozorně čtěte příbalovou informaci.

Kód SÚKL 75868
Registrovaný název LP SINUPRET
Název LP i SINUPRET
Doplněk názvu POR GTT SOL 100ML
Síla  
Léková forma Perorální kapky, roztok 
Velikost balení 100ML
Cesta Perorální podání 
Jazyk obalu česky
Typ balení Lahvička s kapacím zařízením 
Režim výdeje volně prodejné léčivé přípravky
Účinná látka HOŘCOVÝ KOŘEN (GENTIANAE RADIX)  
PRVOSENKOVÝ KVĚT (PRIMULAE FLOS)  
KVĚT BEZU ČERNÉHO (SAMBUCI NIGRAE FLOS)  
SPORÝŠOVÁ NAŤ (VERBENAE HERBA)  
ŠŤOVÍKOVÁ NAŤ (RUMICIS HERBA) 
ATC skupina R05X
Název ATC skupiny JINÁ LÉČIVA PROTI NACHLAZENÍ
Dostupnost Skladem
Kód: 175
212,50 Kč
SINUPRET POR GTT SOL 100ML

sp.zn.sukls127974/2021


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sinupret perorální kapky, roztok
Tekutý extrakt z hořcového kořene, prvosenkového květu, šťovíkové nati, květu bezu černého a sporýšové nati

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
-  Pokud se do 7–14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Sinupret, perorální kapky, roztok (dále jen Sinupret) a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinupret užívat
3. Jak se Sinupret užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinupret uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1, CO JE SINUPRET A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Sinupret je rostlinný léčivý přípravek, který se užívá při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální léčbě. Podporuje rozpouštění a vylučování hlenů.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající i děti starší než 2 roky.

Charakteristickými příznaky akutního nekomplikovaného zánětu vedlejších nosních dutin jsou výtok z nosu, následně ucpaný nos a překrvení nosní sliznice. Vyskytuje se i bolest tváře nebo hlavy, která se často prohlubuje při předklonění nebo vyvíjení tlaku palcem na postiženou oblast obličeje, a pocit tlaku v obličeji, hlavně kolem nosu.

Pacienti s chronickými záněty vedlejších dutin nosních a dýchacích cest mohou tento přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINUPRET UŽÍVAT

Neužívejte Sinupret,

- jestliže jste alergický(á) na hořcový kořen, prvosenkový květ, květ bezu černého, šťovíkovou nať, sporýšovou nať nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, jestliže u Vás příznaky přetrvávají déle než 7-14 dní, horší se nebo se opakovaně vracejí a/nebo pokud trpíte přetrvávající nebo vysokou horečkou, silnou bolestí hlavy, otokem obličeje nebo nejasnými potížemi.

Pokud máte citlivý žaludek nebo trpíte známou žaludeční poruchou je třeba zvláštní opatrnosti při užívání tohoto léku. Sinupret užívejte nejlépe po jídle se sklenicí vody.

Děti

Sinupret není určen pro děti mladší 2 let vzhledem k nedostatku dostatečných údajů.

Další léčivé přípravky a Sinupret

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není doposud známo.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Z bezpečnostních důvodů má být Sinupret podáván během těhotenství pouze po přísném zhodnocení rizika a přínosu ošetřujícím lékařem.

Není známo, jestli jsou léčivé látky Sinupretu vylučovány do mateřského mléka, Sinupret nemá být v období kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

Sinupret obsahuje 19% alkoholu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 456 mg alkoholu (ethanol) v 3, 0 ml, což odpovídá 152 mg/ml (19% V/V). Množství alkoholu v 3,0 ml tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 12 ml piva nebo 5 ml vína. Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

3. JAK SE SINUPRET UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:

Pacienti  Jednotlivá dávka  Denní dávka 
Dospělí a dospívající od 12 let  50 kapek (3,0 ml)  150 kapek (9,0 ml) 
Děti od 6 do 11 let 25 kapek (1,5 ml)  75 kapek (4,5 ml) 
Děti od 2 do 5 let  15 kapek (0,9 ml)  45 kapek (2,7 ml) 


Perorální kapky, roztok k podání ústy.
Sinupret se užívá 3x denně a pokud je to žádoucí, může se užívat s tekutinou (např. se sklenicí vody), například proto, aby se dětem zamaskovala hořká chuť. Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat Sinupret po jídle.
Sinupret nemá být užíván déle než 7–14 dní.
Při kapání držte lahvičku ve svislé poloze, viz obrázek.


Před použitím dobře protřepat!

Použití u dětí

Sinupret není určen dětem mladším 2 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sinupret, než jste měl(a)

V případě, že jste užil(a) více Sinupretu, než jste měl(a), poraďte se s lékařem. Váš lékař může rozhodnout, zda je nutné učinit nějaké další kroky. V případě předávkování se nežádoucí účinky uvedené níže mohou vyskytnout v intenzivnější míře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sinupret

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě přípravkem Sinupret, podle pokynů v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených osob) Trávicí potíže (jako jsou bolesti břicha, pocit na zvracení).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 1000 léčených osob) Reakce z přecitlivělosti kůže jako vyrážka, zarudnutí kůže, svědění.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Dále se mohou vyskytnout alergické reakce jako otok rtů, jazyka a hrdla a/nebo hrtanu se zúžením dýchacích cest (angioedém), dušnost, otok obličeje.

Při prvních známkách přecitlivělé/alergické reakce nesmí být Sinupret dále užíván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK SINUPRET UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 3 měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo štítku za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Sinupret obsahuje

Léčivou látkou je tekutý extrakt z hořcového kořene, prvosenkového květu, šťovíkové nati, květu bezu černého a sporýšové nati

100 g (odpovídá 102 ml) roztoku obsahuje: 29,0 g extraktu (ve formě tekutého extraktu) (1 : 11) ze směsi Gentianae lutea L., radix (hořcový kořen), Primula veris L. a/nebo Primula elatior (L.) Hill, flos cum calycibus (prvosenkový květ), Rumex sp., herba (šťovíková nať), Sambucus nigra L., flos (květ bezu černého) a Verbena officinalis L., herba (sporýšová nať) (1/3/3/3/3). Extrakční rozpouštědlo: ethanol 59% (V/V).

Pomocné látky: ethanol 19% (V/V) (součást extraktu), čištěná voda. 1 ml = 17 kapek

Jak Sinupret vypadá a co obsahuje toto balení

Sinupret je čirá, žlutohnědá tekutina.
Při skladování se může objevit jemný zákal nebo vyvločkování, což však nemá vliv na účinnost přípravku. V menší míře se může v roztoku tvořit usazenina.

Lahvička z hnědého skla, polyethylenová kapací vložka, polypropylenový šroubovací uzávěr s polyethylenovým kroužkem garantujícím neporušenost obalu, štítek, krabička.

Je dodáván v balení po 50, 100, 200 a 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bionorica SE Kerschensteinerstrasse 11–15 92318 Neumarkt
Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech s.r.o. Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5
Česká republika
Tel: +420 241 740 447 email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 04. 2021